0
Blades Training, L2 Blade Repair
Blades Training, L2 Blade Repair
Blades Training, L2 Blade Repair

Blades Training, L2 Blade Repair

At certificere viden og færdigheder hos teknikere, der udfører grundlæggende service- og reparationsarbejde på forskellige typer WTG-vinger i overensstemmelse med: Global Blade Service Standard Global Wind Academy Serviceinstruktioner fra OEM BEMÆRK: Der kræves mindst 4 deltagere for at dette kursus kan oprettes

Information

Kursusmål:

Udfør intern og ekstern inspektion, vurder og kategoriser skader på vingens overflade.

•Læs og brug oplysninger til service fra:

- Servicevejledning til service
- Teknisk datablad 

• Udfør reparationer på vingeoverfladen på forskellige typer vinger Inklusive:

- Shell belægning og laminat ned til kerne eller første 2 lag glasfiber.
 - Forkant første to lag. 
- Bageste kant maks. 50 mm. på tværs.
- Udskift og test lynreceptoren. 
- Udskift båndstrimler, hvirvelgeneratorer og LE-tape 

• Udfyld inspektionsrapport og dokumentation for skader og reparationer. 

Deltageren har grundlæggende viden om: 

• Vinge design, materialer og konstruktion.