0
Vietnam
Khóa đào tạo về cánh quạt, kiểm tra cánh quạt L2
Khóa đào tạo về cánh quạt, kiểm tra cánh quạt L2
Khóa đào tạo về cánh quạt, kiểm tra cánh quạt L2

Khóa đào tạo về cánh quạt, kiểm tra cánh quạt L2

Để chứng nhận kiến thức và các kỹ năng của các kỹ thuật, người đảm nhận dịch vụ cơ bản và công việc sửa chữa trên nhiều loại cánh quạt WTG để phù hợp với: tiêu chuẩn dịch vụ cánh quạt toàn cầu và dịch vụ hàn lâm về điện gió toàn cầu chỉ thị từ OEM. Chú ý: lớp được mở khi có tối thiểu 4 người tham gia.

Information

Thông tin

Mục đích của khóa học:

 

Tiến hành kiểm tra bên trong và bên ngoài, tiếp cận và phân loại hử hỏng trên bề mặt cánh quạt.

 

•Đọc và sử dụng thông tin cho dịch vụ từ:
-Hướng dẫn khối lượng dịch vụ
-Dữ liệu về kỹ thuật
 

•Tiến hành sửa chữa trên bề mặt cánh quạt cho nhiều loại cánh quạt bao gồm:
-Sơn vỏ và cán mỏng xuống lõi hoặc 2 lớp sợi thủy tinh đầu tiên.
-Cạnh hàng đầu hai lớp đầu tiên
-Giá trị tối đa của cạnh sau 50 mm. theo chiều ngang
-Thay thế và kiểm tra bộ tiếp nhận sét
-Thay thế các dải gian hàng, máy phát điện xoáy và băng LE
 

Điền thông tin vào báo cáo kiểm tra và tư liệu tham khảo cho phần hư hỏng và sửa chữa.

 

Học viên tham gia có kiến thức cơ bản về:

•Thiết kế, vật liệu và cấu trúc của cánh quạt