0
Vietnam

Lịch sử của viện hàn lâm điện gió toàn cầu

viện hàn lâm điện gió toàn cầu được thành lập vào năm 2014. Với nền tảng này, chúng tôi có hơn 40 năm kết hợp kinh nghiệm trong ngành điện gió

Per Lapholm Christoffersen – đồng sáng lập và giám đốc

 

2014- thành lập khóa đòa tạo ngoài khơi cho người Đan Mạch

2015- hợp tác khởi nghiệp với UCH Holstebro

2016- khóa đòa tạo ngoài khơi cho người Đan Mạch đổi tên công ty thành học viện gió toàn cầu, chủ mới đã tham gia

2016- khóa đào tạo GWO BST an toàn và cánh quạt cấp 1 và 2 đầu tiên được thực hiện ở Nhật Bản.

2018-  học viện gió toàn cầu đã thành lập trung tâm GWO mới ở Đan Mạch.

2019- khóa đào tạo về cánh quạt đầu tiên đã được thực hiện ở Việt Nam. Trung tâm cố định của khóa đào tạo GWO về an toàn tại Tokyo, Nhật Bản.

2020- văn phòng của học viện gió toàn cầu được thành lập vào tháng 11 ở thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam

Từ khi bắt đầu- chúng tôi đã hỗ trợ tất cả khóa đào tạo chính xác với những người hướng dẫn từ ngành điện gió, chúng tôi có thể đề xuất tất cả khóa đào tạo chính xác ở cả Châu Âu, Châu Á và ở Mỹ.

Chúng tôi cung cấp khóa đào tạo an toàn về cánh quạt, cũng như kỹ thuật và khóa đào tạo cụ thể về sản phẩm.

 

Đào tạo ngay tại chỗ

Chúng tôi sở hữu các trung tâm đào tạo, nhưng chúng tôi cũng cung cấp khóa đào tạo tại chỗ.

 

Nhân lực

Để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi đề xuất những hướng dẫn viên kinh nghiệm, đảm bảo và có trách nhiệm cao.

Vui lòng liên hệ với học viện gió toàn cầu, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng sự mong đợi của khách hàng.

Từ khi bắt đầu- chúng tôi đã hỗ trợ tất cả khóa đào tạo chính

xác với những người hướng dẫn từ ngành điện gió, chúng tôi có thể đề xuất tất cả khóa đào tạo chính xác ở cả Châu Âu, Châu Á và ở Mỹ.

Chúng tôi cung cấp khóa đào tạo an toàn về cánh quạt, cũng như kỹ thuật và khóa đào tạo cụ thể về sản phẩm.

Đào tạo ngay tại chỗ

Chúng tôi sở hữu các trung tâm đào tạo, nhưng chúng tôi cũng cung cấp khóa đào tạo tại chỗ.

Nhân lực

Để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi đề xuất những hướng dẫn viên kinh nghiệm, đảm bảo và có trách nhiệm cao.

Vui lòng liên hệ với học viện gió toàn cầu, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng sự mong đợi của khách hàng.