0
Vietnam

Những khóa phổ biến

An toàn GWO (BST)

Chứng nhận cho ngành công nghiệp tuốc bin gió 

Kỹ thuật GWO (BTT)

BTT GWO Mới (Đào tạo kỹ thuật cơ bản)

Giải cứu nâng cao GWO (ART)

Đào tạo an toàn GWO mới

GWO ngay tại chỗ

Đào tạo tại chỗ toàn cầu, tại cơ sở của bạn

Sinh tồn trên biển GWO (SS)

Sinh tồn trên biển trong môi trường thực tế

GWO Enhanced First Aid (EFA)

GWO Sơ cứu tăng cường (EFA)

Chương trình an toàn GWO theo tiêu chuẩn mới

Nơi đào tạo

 

Denmark

Global Wind Academy
Sydkajen 10
7600 Struer

+45 9684 0099

 

GWA/UCH
Bastrupgårdvej 5
7500 Holstebro

+45 9912 2272

 

Vietnam

Global Wind Academy
Street 2, Binh Chieu Industrial Zone, Binh Chieu Ward,
Thu Duc District, Ho Minh City

+84 93 86 87006
+84 28 38 965 006/7/8