0
Vietnam
Đào tạo về cánh quạt, kiểm tra cánh quạt cấp độ 1
Đào tạo về cánh quạt, kiểm tra cánh quạt cấp độ 1
Đào tạo về cánh quạt, kiểm tra cánh quạt cấp độ 1

Đào tạo về cánh quạt, kiểm tra cánh quạt cấp độ 1

Để chứng nhận khả năng người tham gia thực hiện dịch vụ kiểm tra cánh quạt trên tất cả các loại quạt WTG, theo tiêu chuẩn dịch vụ cánh quạt toàn cầu và học viện hàn lâm về năng lượng gió toàn cầu. Chú ý: khóa học này được tổ chức khi có tối thiểu 4 người tham gia.

Information

Thông tin

Mục đích của khóa học:

 

Tiến hành kiểm tra tổng thể bằng hình ảnh, từ cấp độ thấp.

Tiến hành kiểm tra bằng hình ảnh chi tiết, sử dụng tay, thước cuộn, thẻ hình ảnh, dây leo và xe nâng.

Tiến hành kiểm tra chi tiết bằng hình ảnh. Sử dụng các dụng cụ để kiểm tra rõ hơn các thiệt hại bằng cách chà nhám để loại bỏ hư hỏng.

Sơn/ sơn gel,  kiểm tra lớp sơn bằng hình ảnh, và mối nối liên kết.

Kiểm tra và đo lường bằng LPS và tạo các tư liệu tham khảo.

Nhận ra các loại khác biệt của các khuyết điểm và hư hỏng.

Tiếp cận và phân loại các khuyết điểm và hư hỏng.

Tiến hành sửa chữa độ thảm ư mỹ của sơn phủ bề mặt.

Sử dụng  thuật ngữ chính xác bộ truyền đạt cánh quạt.

Hoàn thành báo cáo tình trạng cánh quạt.

Mô tả cấu trúc tổng thể của cánh quạt WTG.

Mô tả nguy cơ về sức khỏe bao gồm khi xử lý vải nhân tạo, nhựa epoxy và  izoxianat.