0
Vietnam
Đào tạo về cánh quạt, sửa chữa cấu trúc cánh quạt L3
Đào tạo về cánh quạt, sửa chữa cấu trúc cánh quạt L3
Đào tạo về cánh quạt, sửa chữa cấu trúc cánh quạt L3

Đào tạo về cánh quạt, sửa chữa cấu trúc cánh quạt L3

Để chứng nhận về kiến thức và kỹ năng của kỹ thuật viên, người mà đảm nhận dịch vụ cơ bản và công việc sửa chữa trên nhiều loại cánh quạt WTG phù hợp với: tiêu chuẩn dịch vụ cánh quạt toàn cầu và dịch vụ học viện gió toàn cầu chỉ dẫn từ OEM. Chú ý: lớp học được mở khi có tối thiểu 4 học viên tham gia.

Information

Thông tin

Mục đích của khóa học:

Khái niệm nguyên nhân thường xuyên gây ra các khuyết điểm, hư hỏng và bị rách.

Hiểu thông tin về dịch vụ từ:

-Dịch vụ cơ cấu công việc của dữ liệu kỹ thuật
-Các bản vẽ sản phẩm
-
Tiến hành sửa chữa theo dịch vụ OEM và các cấu trúc công việc sửa chữa.

Tiến hành các sửa chữa về vải nhân tạo, nhựa epoxy được dựa vào lớp lót với sợi thủy tinh hoặc tăng cường khí CO2.

Tiến hành các sửa chữa trên cấu trúc cánh quạt cho nhiều loại cánh quạt bao gồm:

-Shell laminate và lõi tất cả các vị trí của Structural shell laminato Spar và web laminate
-Chà nhám trên bề mặt cánh quạt
-Xây dụng lại hệ thống chống sét
-
-
Các quy trình chính xác như chà nhám, lắp ráp bằn tay,  hợp chất lỏng, pha trộn và thám ướt cho công tác sửa chữa theo các điều kiện trên các công xưởng điều khiển.

Dữ liệu và báo cáo dịch vụ và công việc sửa chữa được thực hiện trên xưởng.