0
Vietnam

Blades

(4 produkter)
Sortér efter:

Đào tạo về cánh quạt, kiểm tra bằng LPS

Điều kiện tham gia kiểm tra và dẫn chứng bằng tư liệu của hệ thống chống sét (LPS) trên tất cả các loại cánh quạt WTG, theo tư liệu GBS. Chú ý: khóa học này được tổ chức khi có tối thiệu 4 người tham gia

Fra 268.600,00 VND

Đào tạo về cánh quạt, kiểm tra cánh quạt cấp độ 1

Để chứng nhận khả năng người tham gia thực hiện dịch vụ kiểm tra cánh quạt trên tất cả các loại quạt WTG, theo tiêu chuẩn dịch vụ cánh quạt toàn cầu và học viện hàn lâm về năng lượng gió toàn cầu. Chú ý: khóa học này được tổ chức khi có tối thiểu 4 người tham gia.

Fra 816.900,00 VND

Khóa đào tạo về cánh quạt, kiểm tra cánh quạt L2

Để chứng nhận kiến thức và các kỹ năng của các kỹ thuật, người đảm nhận dịch vụ cơ bản và công việc sửa chữa trên nhiều loại cánh quạt WTG để phù hợp với: tiêu chuẩn dịch vụ cánh quạt toàn cầu và dịch vụ hàn lâm về điện gió toàn cầu chỉ thị từ OEM. Chú ý: lớp được mở khi có tối thiểu 4 người tham gia.

Fra 2.103.800,00 VND

Đào tạo về cánh quạt, sửa chữa cấu trúc cánh quạt L3

Để chứng nhận về kiến thức và kỹ năng của kỹ thuật viên, người mà đảm nhận dịch vụ cơ bản và công việc sửa chữa trên nhiều loại cánh quạt WTG phù hợp với: tiêu chuẩn dịch vụ cánh quạt toàn cầu và dịch vụ học viện gió toàn cầu chỉ dẫn từ OEM. Chú ý: lớp học được mở khi có tối thiểu 4 học viên tham gia.

Fra 2.752.800,00 VND