0
Vietnam

Sơ Cấp nâng cao GWO EFA – Giới thiệu Huấn Luyện Viên mới của GWA

Học viện Điện Gió Toàn cầu giới thiệu khóa đào tạo Sơ Cấp Nâng Cao GWO (EFA - Enhanced First Aid) mới sắp ra mắt tại trụ sở đào tạo ở Struer, Đan Mạch. Hai huấn luyện viên phụ trách khóa đào tạo GWO EFA là ông Lars Skovgaard và ông Allan Madsen, với kiến thức dày dặn trong lĩnh vực y tế và kinh nghiệm làm tài xế cứu thương lâu năm. Giảng viên của chúng tôi đã được tham gia huấn luyện khóa đào tạo Sinh tồn trên biển GWO (Sea Survival) – một khóa đào tạo của Học Viện Điện Gió Toàn cầu. Cùng khởi đầu hoàn hảo với một ngày tuyệt đẹp, học viên nhiệt huyết và trải nghiệm một khóa đào tạo SS hữu ích.

Hình ảnh