0
Vietnam

Hệ thống đăng ký mới

Vào tháng 9 năm 2020, GWA sẽ phát hành một hệ thống đăng ký mới. Lợi thế cho khách hàng là việc đăng ký tại Học viện gió toàn cầu sẽ đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều.

Hệ thống đăng ký cũ là một hệ thống đăng ký chung, trong khi hệ thống đăng ký mới được phát triển dành riêng cho ngành tua-bin gió. Bằng cách này, khách hàng sẽ được hướng dẫn các chương trình đào tạo liên quan một cách hiệu quả, và việc đăng ký cho nhiều nhân viên cùng một lúc cũng sẽ là một tính năng mới. Khi hệ thống đăng ký mới được phát hành, một số chiến dịch chiết khấu sẽ được kèm theo nhằm thúc đẩy khách hàng sử dụng hệ thống mới.