0
Vietnam

TIN MỚI NHẤT! Khóa Sơ cứu Nâng cao GWO (GWO Enhanced First Aid)

Mođun này là một mođun bổ sung dành cho các đối tượng đã tham gia khóa Sơ cứu Ban đầu của GWO (GWO First Aid). Sau khi hoàn thành khóa đào tạo của GWO EFA (GWO Enhanced First Aid), học viên đảm bảo kiến thức thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu an toàn, hiệu quả và kịp thời để cứu sống và hỗ trợ các vùng khó tiếp cận bằng cách sử dụng các thiết bị cấp cứu tiên tiến và thông tin hội chuẩn y tế từ xa.