0
Vietnam

Bản tin: Trung tâm đào tạo GWO đầu tiên được mở tại Việt Nam vào ngày 15/11/2020

Học viện gió toàn cầu từ Đan Mạch và công ty Vivablast tại Việt Nam đã ký thỏa thuận thành lập trung tâm đào tạo GWO tại TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Học viện gió toàn cầu và VIVABLAST đã bắt đầu hợp tác từ năm 2018. Kể từ thời điểm này, khóa đào tạo về cánh quạt đã được thực hiện vào năm 2019 và khóa đào tạo về an toàn GWO đầu tiên vào năm 2020.

Ông Boris Vivares, giám đốc điều hành của công ty VIVABLAST, thông báo rằng: “Tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy nhu cầu rất lớn về đào tạo GWO và việc đào tạo phát triển nhân lực trong nước cho ngành tua-bin gió là đều hiển nhiên và rất cần thiết. Vì vậy, chiến lược của chúng tôi là cung cấp khóa đào tạo về an toàn GWO, cũng như các chương trình đào tạo kỹ thuật GWO mới. Các cơ sở sẽ sớm sẵn sàng để đào tạo GWO và theo kế hoạch Trung tâm đào tạọ học viện gió toàn cầu sẽ được mở vào ngày 15 tháng 11 năm nay.”

Tại Hồ Chí Minh, mọi công tác chuẩn bị cho việc thành lập Trung tâm đào tạo đang được triển khai đúng theo kế hoạch về việc xây dựng, cơ sở vật chất, trang thiết bị và quy trình…Vấn đề duy nhất có thể gây ra sự chậm trễ là do tình hình Covid-19 hiện nay. Để khai trương Trung tâm đào tạo học viện gió toàn cầu, các huấn luyện viên an toàn GWA và các chuyên gia sẽ trực tiếp đến Việt Nam đào tạo.

Dưới đây là những hình ảnh về xây dựng trung tâm đào tạo.

 

Hình ảnh