0
Vietnam

Nhóm mới đã hoàn thành khóa đào tạo GWO giải cứu nâng cao.

Khóa đào tạo giải cứu nâng cao (ART) này đã đặt ra một vài thách thức cho các học viên, do một vài lý do. Thứ nhất, bạn cần phải giữ hiệu lực của các chương trình GWO về an toàn và sau đó trong vòng 3 ngày đào tạo, hầu hết các khóa đào tạo đều yêu cầu về thể chất, do khóa đào tạo bao gồm các bài tập giải cứu từ các cánh quạt, hub, con quay từ dưới sàn đến thân máy bay.

Đối với Ông Allan Lund Jensen 73 tuổi, khóa đào tạo GWO nâng cao này không phải là vấn đề lớn, tất cả bài tập ông ấy đã thành công vượt qua và ông ấy cũng đã hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng của kháo GWO ART. Còn những cậu bé như Peter Bech Hørning, Simon Bøgh Pedersen and Per Krølle Jensen cũng đã thành công hoàn thành bài kiểm tra của khóa học này.

Ông Allan Lund Jensen đã hơn 40 năm làm việc trong ngành công nghiệp tuabin gió và ông ấy chịu trách nhiệm về kỹ thuật cho “Tvindmølle” nổi tiếng. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về công việc của ông ấy, vui lòng theo dõi đường link bên dưới:
https://www.tvmidtvest.dk/holstebro/allan-har-passet-tvindmollen-i-over-30-ar-jeg-er-lidt-stolt  

Hình ảnh