0
Vietnam

Học viên GWO (Tổ chức gió toàn cầu)

GWA vinh dự thông báo rằng 6 học viên từ tổ chức điện gió toàn cầu (GWO) vừa tham gia chương trình đào tạo GWO xử lý bằng tay (GWO MH – Manual handing) – phiên bản 15 (GWO V15) vào tuần này. GWA vinh dự thông báo rằng 6 học viên từ tổ chức điện gió toàn cầu (GWO) vừa tham gia chương trình đào tạo GWO xử lý bằng tay (GWO MH – Manual handing) – phiên bản 15 (GWO V15) vào tuần này. 

Tiêu chuẩn GWO V15 mới được xem là một phiên bản tích hợp, sẽ ra mắt chậm nhất vào tháng 9 năm 2022. Đây là lần đầu tiên GWA cung cấp khóa đào tạo xử lí bằng tay theo tiêu chuẩn GWO mới này, tập trung đào tạo vào các bài tập thực hành chuyên sâu. Tất cả các học viên GWO đã hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo này và cho biết rằng những gì họ được đào tạo rất bổ ích. Chúc ngày mới tốt lành.

Hình ảnh