0
Vietnam

Liên hệ trụ sở chính của học viện gió toàn cầu

Global Wind Academy

Sydkajen 10
7600 Struer
Denmark

CVR: 35837965

Liên hệ

Điện thoại: +45 5129 1111

Email: info@globalwindacademy.com

Thông tin về chúng tôi

học viện gió toàn cầu là một trung tâm đào tạo độc lập, mà cung cấp khóa đào tạo cho nhiều lĩnh vực công nghiệp

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu cụ thể nào, vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới:

Tôi chấp nhận viện hàn lâm về điện gió toàn cầu có thể sử dụng thông tin của tôi cho dịch vụ mà tôi yêu cầu.