0
Vietnam

Khảo sát khách hàng tại GWA

Khách hàng rất quan trọng đối với công ty của chúng tôi. Bởi vì, mỗi lần chúng tôi kêt thúc một khóa đào tạo, chúng tôi luôn yêu cầu các học viên trả lời 10 câu hỏi một cách ẩn danh, điều này nhằm cung cấp khóa đào tạo tốt nhất cho khách hàng. Tại GWA chúng tôi đã bắt đầu sử dụng Google Analytics vào ngày 1 tháng 8 năm 2020, một công cụ nặc danh mà đảm bảo chúng ta nhận dự liệu tốt nhất có thể để phát triển công ty.

Chúng tôi liên tục đánh giá các phản hồi và chúng tôi nhận thấy rằng khách hàng đánh giá cao trung tâm, người hướng dẫn và các chương trình đào tạo của chúng tôi.

Nếu bạn có thể đọc được kết quả trên Google Analytics, chúng tôi rất tự hào vì chúng tôi đang làm rất tốt và khách hàng của chúng tôi thì rất hài lòng.

Chúng tôi luôn chào đón tất cả các bạn ở Đan Mạch, Việt Nam hoặc chúng ta có thể gặp nhau tại một khóa đào tạo tại chỗ trên toàn cầu.

Per Lapholm Christoffersen
Director, Global Wind Academy

Average score, at Global Wind Academy per 30/06-2023:

9,3 POINT 

(From 1 to 10, with 10 as highest score)

 

Average score, at GWA Vietnam 01/07-2022 to 30/06-2023:

9,6 POINT 

(From 1 to 10, with 10 as highest score)

Average score, at GWA Struer - Denmark from 01/07-2022 to 30/06-2023:

9,4 POINT 

(From 1 to 10, with 10 as highest score)

 

Average score, at GWA Holstebro - Denmark from 01/07-2022 to 30/06-2023:

8,9 POINT 

(From 1 to 10, with 10 as highest score)

 

Average score, at GWA Vietnam 01/01 to 30/06-2022: 9,5 POINT 

(From 1 to 10, with 10 as highest score)

Average score, GWA Struer - Denmark from 1/1 to 30/6-2022: 9,5 POINT 

(From 1 to 10, with 10 as highest score)

 

Average score, GWA Holstebro - Denmark from 1/1 to 30/6-2022: 9,2 POINT 

(From 1 to 10, with 10 as highest score)

 

Average score, at GWA Vietnam 01/01 to 30/06-2021: 9,3 POINT 

(From 1 to 10, with 10 as highest score)

Average score, at GWA Struer - Denmark from 01/01 to 30/06-2021: 9,4 POINT 

(From 1 to 10, with 10 as highest score)

 

Average score, at GWA Holstebro - Denmark from 01/01 to 30/06-2021: 9,5 POINT 

(From 1 to 10, with 10 as highest score)