0
Vietnam

Cập nhật về Covid-19

Tất cả các chương trình đào tạo GWO đang hoạt động và tất cả các khóa học được thực hiện theo hướng dẫn phòng tránh covid-19 của GWO và các hướng dẫn từ các cơ quan thẩm quyền.

Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc những cập nhật về tình hình Covid-19 như bên dưới.

Cập nhật của GWA vào ngày 14 tháng 12 năm 2020

Tất cả khóa đào tạo GWO sẽ tiếp tục

Chính phủ ở Đan Mạch đã đưa ra những giới hạn vào tuần trước. Tuy nhiên các chứng nhận kinh doanh thì không được bao gồm và tất cả khóa đào tạo GWO tại GWA ở Đan Mạch sẽ tiếp tục như kế hoạch.

Có an toàn khi tham gia vào khóa đào tạo GWO?

Tháng 3 2020, tổ chức GWO đã thay đổi những nội quy cho việc điều hành một khóa học GWO. Tại GWA chúng tôi đang điều hành GWO theo chỉ dẫn phòng tránh covid-19 của GWO, chỉ dẫn tại nơi liên hệ giữa những người tham gia là không được phép. Ví dụ: các tập luyện cứu hộ trong chương trình huấn luyện làm việc trên cao được thực hiện với các mô hình.

 

Bạn có quan tâm vào những giới hạn do covid-19 tại GWA?

Tại GWA chúng tôi có khả năng cao nhất tập trung vào một khóa đào tạo an toàn, và tất cả hướng dẫn từ chính phủ liên quan đến vệ sinh, khoảng cách được yêu cầu, rửa tay bằng cồn và thông tin cho những người tham gia đã cung cấp. Để tiếp cận với các cơ sở vật chất đào tạo GWA, được yêu cầu khai báo khách tham quan 20201117

 

Đào tạo bồi dưỡng GWO lên đến 60 ngày sau khi hết hạn, nó vẫn còn hiệu lực không?

Vào tháng 3 năm 2020, tổ chức GWO đã đề xuất tất cả GWO BST Holder gia hạn thêm 60 ngày hiệu lực. Quy định này có hiệu lực vào ngày 01.01.2021:

Phương pháp tạm thời cho phép tham gia để gia hạn thêm khóa đào tạo lên 60 ngày sau khi khóa đào tạo trước đây hết hạn sẽ được kéo dài cho đến 30/06/2021, với 2 điều cần làm rõ:

a)Việc sử dụng phương pháp này yêu cầu chứng minh về sự hủy bỏ cho một khóa học theo kế hoạch trong khoản thời gian còn hiệu lực bình thường (để được cấp dự liệu bởi những người tham gia khóa học trước cho người cung cấp đào tạo)
b)Bất kỳ khóa học bồi dưỡng nào được thực hiện sử dụng ưu đãi này phải được hoàn thành không quá ngày 30.06.2021.
Để có thêm thông tin chi tiết từ GWO

 

Vui lòng nhấn vào bên dưới

 

 

GWA cập nhật vào ngày 17/09/2020

học viện gió toàn cầu tuân thủ sự phát triển mang tính trong nước và quốc tế xung quanh tình hình covid-19.

 

học viện gió toàn cầu đã quyết định nới lỏng các yêu cầu để tiếp cận các trung tâm đào tạo của họ ở Struer and Holstebro.

Sửa đổi này áp dụng cho những người đã ròi và quay lại DK dể tham gia vào khóa đào tạo GWO. Để tham gia vào trung tâm của chúng tôi, đối với nhóm này, không còn là một yêu cầu mà là một đề xuất mà học viên có thể thực hiện xét nghiệm covid-19 không quá 72 giờ.

Những điều kiện này được mô tả trong cập nhật covid-19 của chúng tôi và khai báo khách tham quan 20201117 đính kèm.

 

 

GWA cập nhật vào ngày 11/09/2020

học viện gió toàn cầu đã quyết định xiết chặt các yêu cầu.

 

học viện gió toàn cầu đã quyết định xiết chặt các yêu cầu khi tiếp cận các trung tâm đào tạo của chúng tôi ở Struer và Holstebro. Các xiết chặt này áp dụng cho những người đã rời và quay lại DK để tham gia khóa đào tạo GWO. Để tham gia vào trung tâm của chúng tôi, đối với nhóm này, có khả năng phải tham gia xét nghiệm covid-19 không quá 72 giờ.

Những vấn đề này được mô tả trong cấp nhật covid-19 và khai báo khách tham quan đính kèm.

 

Chúng tôi xin lỗi nếu điều này gây ra bất tiện liên quan đến các đăng ký tham quan của bạn, nhưng chúng tôi cho rằng điều này phù hợp với chính sách công ty bạn và cũng có thỏa thuận rộng rãi về an toàn và sức khỏe của nhân viên chúng tôi được ưu tiên hàng đầu.

 

 

Cập nhật của GWA vào ngày 16 tháng 3 năm 2020

Khai báo khách tham quan

 

Do tình hình bùng phát dịch covid hiện nay, học viện gió toàn cầu có một tờ khai báo tham quan để hoàn thành và được ký bởi tất cả khách tham quan tại trung tâm của chúng tôi.

Vui lòng thông báo với toàn thể nhân viên đang tham gia vào khóa đào tạo GWO tại GWA rằng họ sẽ xác nhận tài liệu đính kèm trước khi khóa đào tạo bắt đầu.

 

Rất xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn bạn đã hiểu.

 

 

Cập nhạt của GWA vào ngày 12 tháng 03 năm 2020

Giảm nguy cơ lây lan covid-19

 

Chính phủ ở Đan Mạch đã quyết định tăng cường các hành động ở Đan Mạch để làm giảm nguy cơ lây lan virus Corona.

Ví dụ: chúng tôi đề xuất rằng không tập trung quá 100 người tại cùng một vị trí.

Tuy nhiên, chính phủ cũng tuyên bố rằng xã hội và các công ty ở Đan Mạch sẽ tiếp tục các hoạt động kinh doanh.

Tại GWA và UCH tác động là:

 

Tất cả khóa đào tạo an toàn GWO tạo GWA sẽ hoạt động theo kế hoạch.

Tất cả GWA BTT (đào tạo an toàn cơ bản) sẽ bị hủy ở tần 12 và 13.

Khách hàng bị ảnh hưởng sẽ được liên hệ trực tiếp.