0
Vietnam
Global Wind Academy kunder pr 2022

”Rất chuyên nghiệp từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc”

”Trong suốt những năm qua, tôi đã tham gia vào nhiều khóa đào tạo của GWO. Tôi sẽ giải thích tại sao tôi lại đưa ra những đề xuất tốt nhất đối với học viện gió toàn cầu ở Struer. Họ có các trung tâm đào tạo rất chuyên nghiệp, thiết bị thì mới và không có thứ gì bị vỡ hay bị mất hết. Người hướng dẫn thì rất là thu hút, thậm chí tôi đã tham gia nhiều lần vào khóa đào tạo GWO, họ đã quản lý để khiến cho khóa dào tạo trở nên hào hứng. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, mọi thứ được thực hiện hết sức chuyên nghiệp”

Claus Poulsen
Department Manager
Wind Power – Application
DEIF A/S

Our references, on-site training

“LUÔN LUÔN là một dịch vụ tốt”

Đội ngũ kĩ thuật của chúng tôi vô cùng hài lòng và luôn dành những phản hồi tích cực với các khóa học đào tạo bởi Học viện Gió Toàn Cầu.

Quy trình đăng kí rất chuyên nghiệp, đơn giản truy cập và dễ hiểu.

Đây LUÔN LUÔN là một dịch vụ tốt và bạn luôn có thể tin tưởng vào việc nhận được phản hồi nhanh, kịp thời.

Chúng tôi gửi những lời cảm kích chân thành nhất dành cho Học Viện Gió Toàn Cầu về sự hài lòng mà chúng tôi nhận được.

Mika Lauridsen
Service, Training and Introduction Coordinator
Vestas Northern & Central Europe

 

 

”Có lẽ tôi đã thu được nhiều kỹ năng từ khóa đào tạo này”

”Tôi rất thích trung tâm, tất cả rất mới và mọi điều cần thiết nằm trong phạm vi và dễ tiếp cận. Vị trí của trung tâm đào tạo thì được đặt ở vùng lân cận, mà tạo được cảm giác tốt, bởi vậy tất cả các khóa đào tạo bao gồm sinh tồn trên biển có thể được hoàn thành tại cùng một vị trí.

Tôi đã tham gia vào nhiều khóa đào tạo GWO và các khóa học liên quan đến tuabin, nhưng đây có lẽ là khóa đào tạo tôi đạt được nhiều kỹ năng nhất, người hướng dẫn có một kiến thức rộng, và biết vận dụng thời gian vào chi tiết khóa học, mà tôi cần giải thích thêm.

Tóm lại, là một nơi tuyệt vời, mà tôi chỉ có thể đề xuất và tất nhiên là sẽ tham gia trong tương lai”

Alex Yde Amondin Sørensen
Manager
SUZLON ENERGY A/S

 

 

Global Wind Academy kunder pr 2022