0
Vietnam

Khóa học GWO về an toàn đang được triển khai tại Việt Nam.

Chương trình đào tạo GWO về an toàn bao gồm làm việc trên cao, sơ cứu, xử lý bằng tay và nhận thức về cháy đang được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viêt Nam.

Vui lòng liên hệ trực tiếp Ông Jean Christophe Le Luet để giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của bạn tại địa chỉ email: jc@globalwindacademy.com hoặc gọi: +84 (0)909006746.

Hình ảnh